• HOME >
  • 교회소식 >
  • 교회행사 달력
지난해 지난월 2017년 6월 다음월 다음해 년  월 
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
        1  
2  
 공동체를 세우는 살 훈련
3  
4  
5  
6  
현충일
7  
8  
9  
 공동체를 세우는 삶 훈련
10  
11  
 헵시바 전도회 모임
12  
13  
14  
15  
16  
 공동체를 세우는 삶 훈련
17  
18  
 ACTS TODAY 준비모임
19  
20  
 에녹전도회 모임
21  
22  
23  
 공동체를 세우는 삶 훈련
24  
25  
 에벤에셀전도회 모임
26  
27  
28  
29  
30  
 Family Night