• HOME >
  • 교회소식 >
  • 교회행사 달력
지난해 지난월 2017년 5월 다음월 다음해 년  월 
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
  1  
근로자의날
2  
 성경교리대학_화요반
3  
석가탄신일
 성경교리대학_수요반
4  
5  
어린이날
 공동체를 세우는 6개월
6  
7  
 춘계 교회 대청소
 어린이주일
8  
9  
 성경교리대학_화요반
10  
 성경교리대학_수요반
11  
12  
 공동체를 세우는 6개월
13  
14  
 어머니주일
15  
16  
 성경교리대학_화요반
17  
 성경교리대학_수요반
18  
19  
 Family Night
20  
 결혼예식
21  
22  
23  
24  
25  
26  
 공동체를 세우는 삶 훈련
27  
28  
29  
30  
31